Otestuj se s aplikací Salmondo a výsledky si ulož do svého portfolia Start iD

Zahájili jsme spolupráci s aplikací Salmondo, díky které můžeš vylepšit své portfolio.

Co je Salmondo?💡

Salmondo je jednoduchá webová aplikace zaměřená na sebepoznání a osobnostní rozvoj. Obsahuje řadu dotazníků a testů, které ti pomohou zjistit více o sobě, svých silných stránkách, zájmech, hodnotách a dalších důležitých charakteristikách tvé osobnosti. Salmondo ti tak pomůže začít s vyplněním některých částí tvého portfolia ve Start iD a podpoří tě v hlubším zamyšlení o sobě a o tom, co chceš.

Jak začít? 💪

Začni tím, že v Salmondu vyplníš dva základní testy - Dotazník osobnosti S-Personality a dotazník zájmů S-Focus. Dohromady jejich vyplnění nezabere více než 20 minut. Poznatky, které získáš, si potom zapiš do svého portfolia ve Start iD. Zejména užitečné ti výsledky budou pro části Moje sebepoznání, Já a trh práce a Moje zájmy.

Moje sebepoznání

Test osobnosti S-Personality ti pomůže odhalit své silné a slabé stránky, které můžeš doplnit do této části tvého portfolia Start iD. V bezplatné verzi Salmonda získáš v rámci vyhodnocení S-personality základní vyhodnocení tvé osobnosti.

Já a trh práce

S-focus ti pomůže se zmapováním profesí (metoda RIASEC) a tím, jak tvé zájmy a osobnost souvisí s volbou profese. Zajímavé profese a s tím související informace potom můžeš doplnit do Start iD. V bezplatné verzi Salmonda získáš v rámci vyhodnocení S-Focus základní vyhodnocení tvé zájmové orientace.

Moje zájmy

V návaznosti na oba testy můžeš v Salmondu vyplnit části Osobní úspěchy a Motivující aktivity - ty ti pomohou lépe identifikovat zájmy a aktivity, které tě naplňují. Tyto informace využiješ při vyplňování části Moje zájmy ve Start iD.