Hodnoty

7. 12. 2023

© Zdroj: istockphoto.com

Hodnoty jsou jedním ze šesti klíčových prvků k sebepoznání. Dalšími jsou zájmy, temperament, aktivita, životní cíle a silné stránky. Ale ze všech těchto je znalost svých hodnot královskou cestou k sebepoznání.

Hodnoty jsou důležité, protože nám pomáhají růst a rozvíjet se. Pomáhají nám vytvářet budoucnost, kterou chceme zažít. Hodnoty jsou to, o čem potřebuji dobře vědět, pokud se chci vědomě rozhodovat. Rozhodnutí, která děláme, jsou odrazem našich hodnot. Hodnoty totiž tvoří pomyslný jazýček vah, který mé rozhodnutí dokáže nasměrovat k volbě, která je se mnou v souladu. Pokud mám své hodnoty dobře zmapované, získávám díky tomu možnost se vědomě a svobodně rozhodovat, život mi neprotéká skrz prsty, ale jsem pánem svého života. 

 

Naše hodnoty (motivy a potřeby) nastavují naše hranice, co jsme schopni tolerovat u sebe i u druhých. A konflikty naopak často vznikají v místě, kde na sebe naráží naše hodnoty: Pokud moje přesvědčení ohledně hodnot někdo napadá, nutí mne to bránit se. Pokud to, co děláme a jak se chováme je v souladu s našimi hodnotami, je náš život obvykle spokojený a naplněný. A v neposlední řadě, pokud vím, co je pro mne v životě důležité, je pak snadnější vybrat si školu i si zvolit  z nabídky konkrétních pracovních nabídek. 

 

Co to jsou ty hodnoty?

  • Hodnoty (nebo taky naše potřeby) zahrnují tvoje ideály, tvé důležité vztahy, tvé oblíbené činnosti, ale také tělesný stav (často zmiňovanou hodnotou je zdraví) či věci, kterými se rád/a obklopuješ.
  • Je to něco, co ve svém životě potřebuješ, bez čeho ti nebude dobře. Proto jsou opravdu důležité ve tvém životě a to i v tom (budoucím) pracovním. 
  • hodnoty jsou základní postoje ke všem oblastem života (lidem, předmětům, situacím i činnostem),které se nepřetržitě promítají do všech aktivit, pocitů a myšlenek
  • jsou součástí naší motivace a vypovídají o tom, čeho si v životě nejvíce ceníme, vážíme, co považujeme za nejpodstatnější

Tak co je to, bez čeho se jen těžko obejdeš?

 

Můj žebříček hodnot?

  • Můžeš si udělat test, co je pro tebe v životě důležité podle systému Barret Values.
  • Jaký je tvůj aktuální žebříček hodnot? Postup k zmapování svých hodnot a potřeb a taky něco dalšího k hodnotám najdeš třeba zde a zde (v angličtině).

 

Kariérové hodnoty

Pokud se naše hodnoty vztahují k práci, hovoříme o kariérových hodnotách, to jsou námi preferované aspekty práce způsobující naši spokojenost v zaměstnání. Kariérové hodnoty jsou velice subjektivní. Každý člověk si cení něčeho jiného. Kariérové hodnoty můžeme rozdělit například do těchto oblastí:

  • kariérní hodnoty vztahující se k osobnímu rozvoji a kreativitě – např. uplatnění kreativity, profesní růst, možnost vzdělávání, společenské postavení, samostatnost a nezávislost, odpovědnost za ostatní
  • kariérní hodnoty vztahující se k vlastnosti pracovní činnosti – např. práce s lidmi, fyzická práce, flexibilní pracovní doba, míra stresu, rozmanitost práce, práce uvnitř, soulad s osobním životem
  • kariérní hodnoty vztahující se k prospěchu z práce – např. ocenění práce, ocenění loajality s firmou, finanční ohodnocení
  • kariérní hodnoty vztahující se ke klimatu a managementu pracoviště – např. přátelské prostředí, styl vedení, stabilita zaměstnání, dodržování etiky, způsob komunikace (úkolů)

 

Pokud dělám takovou práci, která není v souladu s mými hodnotami, začnu dřív nebo později cítit nespokojenost, kterou nelze dlouhodobě ustát, a v této fázi lidé pociťují potřebu změny zaměstnání či pracoviště.