Proč mít CV a jak ho vytvořit

25. 3. 2023

© Zdroj: istockphoto.com

Životopis je tvá vizitka, reklama na tebe. V CV máš možnost ve zkratce ukázat sebe, svou osobnost, jedinečnost a své talenty. Můžeš mít všechny dovednosti světa, ale pokud o nich nedokážeš dát vědět, nikdo se to nedozví. K osobnímu pohovoru se dostaneš jen tehdy, když budoucího zaměstnavatele zaujmeš právě životopisem.

Jak vytvořit CV, které personalisty zaujme? Pomůže ti v tom naše aplikace, která na základě tebou vyplněných údajů sama CV vygeneruje. Ale k tomu je potřeba vědět, jakými informacemi máš svůj profil „nakrmit“. Tak se na to jdeme podívat.

Popiš se v pár bodech. Žádné složitosti, drž se osvědčené struktury:

 • O mně (Profil)
 • Osobní údaje a kontakt - Fotka 
 • Praxe, pracovní zkušenosti:
 • Vzdělání
 • Kurzy
 • Dovednosti a znalosti - Jazykové znalosti, Digitální (počítačové) dovednosti, Řidičské oprávnění, Další odborné znalosti vztahující se k určitému povolání
 • Osobní schopnosti a zájmy

A teď si to rozebereme bod po bodu:

Představ se: O mně (Profil)

 • Na úvod je slušné se představit: „Kdo jsem, co umím, jak se rozvíjím a kam směřuji (v práci, v životě)?“ - Zkus sem na úvod napsat třeba odpověď na tuto otázku.
 • Tahle část může trochu nahradit motivační dopis, tak si na ní dej záležet (ale zas to nepřežeň). Zkus se v pár větách představit a dej o sobě zprávu, proč se hlásíš právě do této firmy. Můžeš sem zařadit taky něco z požadavků firmy.
 • Například: „Jsem čerstvá absolventka gymnázia, od dětství se věnuji skautingu a od 14 let vedu skautskou družinu, nyní se podílím i na vedení oddílu a vzdělávám se ve vedení dětí a práci s lidmi. Smysl mi dává také práce ve školním parlamentu, angažování se v ekologii a dobrovolnictví. V budoucnu se chci zaměřit na psychologii, práci s lidmi a vzdělávání.“ 

Představ se podrobně: Osobní údaje a kontakt, fotka

Můžeš využít naší struktury:

 • Jméno a příjmení, titul
 • Kontakt: Stačí uvést telefonní číslo a e-mail. Pokud bude personalista potřebovat nějaký další kontakt, řekne si o něj.
  • telefon uveď i s předvolbou +420
  • e-mail - ideálně ve formě jméno.příjmení@...  – ať to vypadá profesionálně. Maily s vtipnými nicky si nechej pro kontakt s kamarády.
  • odkaz na portfolio, Start iD, případně LinkedIn
  • Může být profil na sociálních sítích: FB, IG – zvaž ale, zda ti skutečně může pomoci!
 • Osobní údaje typu plná adresa (stačí město), datum narození, věk, národnost, pohlaví, rodinný stav, děti jsou NEPOVINNÉ a doporučují se neuvádět! 

Jak to může vypadat?:

Kontakt:

🚩Brno, Česká republika
☎ +420 123 456 789
✉ jan.novak@gmail.com

Fotka - Není nutná, ale je doporučená, dává větší šanci, že si tě personalista lépe zapamatuje.

Jak má fotka v CV vypadat: 

✔ standardní průkazová nebo profesionální
✔ jednobarevné nebo tematické pozadí
✔ dobře osvětlená
✔ pod ramena nebo do půli těla
✖ jak rozhodně ne:     
✖ selfie
✖ sluneční brýle
✖ výstřižek ze skupinové fotky

Začni trefou do černého: Praxe, pracovní zkušenosti

Tato část životopisu je pro personalisty nejdůležitější! Budoucího zaměstnavatele nejvíc zajímají tvoje praktické dovednosti. Začni tím nejaktuálnějším!
Ale pozor, je tu výjimka: Pokud jsi absolvent bez zásadní praxe, dej si raději na první místo vzdělání a až potom navaž pracovními zkušenostmi (brigády, stáže).

Doplň si strukturu:

 • pozice – činnost/zaměstnavatel/období/ 
 • popis: 
 • název pozice a popis pozice
 • jméno zaměstnavatele/firmy 
 • ke každé pracovní pozici uveď měsíc a rok začátku a konce trvání pracovního vztahu, 
 • co jsi dělal/a a s jakým úspěchem, popiš pracovní aktivity (pracovní náplň, co jsi se tam naučil/a) alespoň ve 3–5 odrážkách: Lze použít formulace typu „zodpovědnost za…“,  „hlavní povinnost…", Například: Zodpovědnost za pokladnu, organizace času a prostředí;
 • Kvantifikuj – vyjádři to číslem: „vedl jsem tým 20 lidí“, „práce s hotovostí do 30 000 Kč“; u technické pozice můžeš vypsat i používané technologie
 • Pokud jsi student/absolvent: ..a máš za sebou pouze brigády, které nesouvisí s pozicí, o kterou se ucházíš, i tak má smysl je krátce zmínit, mohou být dokladem o tvé aktivitě a činorodosti. Když se jedná o brigádu v oboru, rozepiš se více a dej ji na první místo. Určitě sem patří uvést odbornou praxi, stáže, brigády, dobrovolnickou činnost, středoškolskou odbornou činnost, olympiády apod., studijní pobyty v zahraničí, delší zahraniční pobyty atd. 
 • Patří sem také např. doučování, vedení kroužků, zkušenosti ze školy, z kroužků
 • Doplň i případná ocenění 
 • Pracovní zkušenosti uváděj chronologicky od nejnovějších po nejstarší 
 • Nech si napsat referenci a přilož ji k CV.
 • Nedělej ze sebe brouka Pytlíka, co dokáže úplně všechno!
 • Piš pouze pravdu – na internetu je snadné uvedené informace ověřit!
 • Uveď to, co souvisí s pozici, na kterou se hlásíš! Nemusíš sem psát úplně všechno! 

A co škola?: Vzdělání

 • Uveď nejvyšší dosažené vzdělání, absolvovanou školu (střední či vysokou), ale také rekvalifikace a dlouhodobé kurzy. 
  • U vysoké školy vyplň i vystudovaný obor, získaný titul,
  • U čerstvých absolventů se hodí zmínit i téma závěrečné práce. 
  • V případě, že jsi stále student, tak uveď aktuální studium. (Lze uvést předpokládaný termín ukončení školy)
 • Název školy, obor studia, způsob ukončení/získaný titul a rok ukončení (u studentů předpokládaný rok ukončení studia).
 • Absolventi a studenti uvádí vzdělání jako první položku životopisu, v jiném případě až po praxi.
 • Uváděj školy chronologicky od nejnovější
 • Neuváděj ZŠ – pouze tehdy, pokud byla ZŠ nějak profilovaná (jazyky, sport…)
 • Můžeš uvést své oblíbené předměty (Např.: „Oblíbené předměty ve škole: angličtina, matematika, zeměpis“, a měj na pohovor připravenou odpověď, proč tě bavily!)
 • A zase: Prioritizuj! – uveď to, co je pro to, kam se hlásíš, důležité!
 • Pokud píšeš CV do zahraničí/ zahraniční firmy, hodí se uvést u každého uvedeného dosaženého stupně vzdělání i úroveň EQF (= Evropský rámec kvalifikací), která udává stupeň vzdělání a kvalifikace v rámci EU.

A dál?: Kurzy

 • Uveď všechno další vzdělání a získané certifikáty
 • Patří sem jakékoli vzdělávání navíc mimo školu (např. vzdělávání ve skautu, jazykové kurzy i absolvované online kurzy atd.)
 • Uveď rozsah vzdělávání (např. „Výcvik v krizové intervenci v rozsahu 128 hodin“)

Co umím: Dovednosti a znalosti

Co a jak:

Tady můžeš popsat, jaká/jaký jsi. Co umíš, dokážeš a jak to můžeš dokázat. Pozor, každá kompetence potřebuje důkaz! Tedy to, co umíš, potřebuješ doložit nějakou konkrétní činností/zkušeností/aktivitou/projektem/certifikátem/fotkou. Hledej ve svém portfoliu na Start iD! Důkaz nemusíš uvádět přímo v CV, měj jej ale připraven v portfoliu nebo aspoň v hlavě. 
A počítej s tím, že různé tvé uvedené dovednosti či schopnosti může personalista u pohovoru otestovat, proto se vyplatí uvádět vždy jen pravdu.

Jazykové znalosti: 

 • uveď certifikát a úroveň dle Společného evropského referenčního rámce včetně úrovně (např. B2, C1) (Certifikát: angličtina na úrovni B2 dle SERR)
 • Případně: „Anglický jazyk umožňující profesionální práci“, „Na úrovni porozumění a komunikace“
 • Nepiš pasivní, případně základní znalost 

Digitální (počítačové) dovednosti:

 • Uváděj specifické znalosti programů („programování v Javě“)/programovacích jazyků/ softwaru a připrav se případně na test.
 • Běžnou uživatelskou znalost IT neuváděj (internet, Word, Excel), ta je dnes samozřejmostí. 

Řidičské oprávnění:

 • Řidičské oprávnění „B“ – aktivní řidič

Další odborné znalosti vztahující se k určitému povolání: 

 • Zde uveď všechny získané odborné dovednosti, které souvisí s nabízenou pozicí, např.: znalost práce s konkrétním strojem, elektrikářské zkoušky, znalost metodiky Scrum u IT profesí, baristický kurz, velmi dobrá znalost druhů a přípravy kávy pro práci v kavárně apod.

Kdo jsem: “Osobní schopnosti a zájmy”

Do CV a na tohle místo patří i „měkké dovednosti“ neboli soft skills. To jsou všechny ty dovednosti, které máš a možná ti připadají samozřejmé, ve skutečnosti však vytváří tvoji jedinečnost a podílí se na tom, kým jsi. Soft skills jsou kompetence, ke kterým máš vrozené předpoklady, ale můžeš je v životě i získávat a zlepšovat se v nich. Jsou však obtížně měřitelné a je rozhodně zapotřebí mít pro každou měkkou kompetenci nějaký „důkaz“. Tedy podle čeho se to pozná, že jsi např. kreativní nebo organizační typ. V jaké situaci jsi to naposled prokázal/a? 
Měkkých kompetencí/softskills je celá řada, patří mezi ně například pečlivost, tvořivost, kooperace, komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, kritické myšlení, schopnost sebeřízení atd. Příklady softskills najdeš třeba zde nebo zde

 • Své osobní schopnosti popiš co nejkonkrétněji s ohledem na to, kde jsi je získal/a. Stojí za to zdůraznit i dobrovolnickou činnost a volnočasové aktivity. 
 • Vlastnosti: TOP 10 silných stránek, co na mně druzí oceňují

Zájmy: 

 • Není až tak důležité, co přesně děláš, ale spíš to, že něco děláš a jsi aktivní! 
 • Popiš svoje zájmy a buď konkrétní! Nepiš: „Rád sportuji“, napiš, jak přesně sportuješ. Běháš? Jezdíš na kole? A když rád čteš, tak co? A jakou hudbu posloucháš? Thajská kuchyně? Cestování po jižní Evropě? Personalista hledá člověka, který zapadne do týmu i s ohledem na záliby. 
 • K zájmům stačí napsat 3–5 položek.


Teď už víš, jak by měla vypadat tvoje vizitka, aby zaujala personalisty. Přejeme ti hodně zdaru!